Všeobecné obchodné podmienky

1. Ustanovenie všeobecných obchodných podmienok
Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky poskytované služby z oblasti fotografie a grafiky.
Fotografka Mgr. Lucia Drietomská poskytuje nasledujúce služby len v prípade plnenia všeobecných obchodných podmienok. Podmienky sú určené pre všetkých klientov aj tích, ktorí využívajú službu opakovane. Fotograf si vyhradzuje právo odmietnúť zakázku z dôvodu neprístupenia druhej strany na Všeobecné obchodné podmienky.
Ponuka fotografa, ako aj ceny, sa môžu v priebehu roku meniť a sú nezáväzné.

2. Objednávka a samotné fotenie
Dohodnuté stretnutie s fotografom môže byť odložené, či zrušené, najneskôr 24 hodín pred plánovaným stretnutím. V prípade zrušenia stretnutia v daný deň zo strany klienta, fotograf nemusí vrátiť zálohu za fotenie/kurz, prípadne môže žiadať časť sumy na preplatenie nákladov.
Při zlom počasí môže fotograf zdarma presunúť fotenie na nejbližší možný termín.
V prípade, že sa klient neukáže do 20 minút po začatí stretnutia, bez udania závažného dôvodu, či upozornenia na meškanie, má fotograf právo zrušiť stretnutie bez udania náhradního termínu, prípadne môže žiadať časť sumy na preplatenie nákladov.
Neskorší príchod klienta, neznamená predĺženie doby fotenia.
Fotograf je oprávnený zrušiť, či odložiť dátum fotografovania z dôležitých dôvodov (choroba, úraz, rodinná situácia atď.). O tejto skutočnosti bude klient včas informovaný telefonicky, alebo prostredníctvom správy (email, Facebook, Instagram, sms).
Fotograf neručí za nespoluprácu domácích miláčikov. Fotograf sa zaväzuje vytvoriť aj v zlých podmienkach čo najlepšiu fotografiu, no v takom prípade neručí za kvalitu záberov. Zhoršená kvalita zábero v prípade nespolupráce foteného objektu ni eje dôvodom pre zníženie ceny balíčka. V prípade nespokojnosti klienta s fotkami (ak ju prejaví už při prezeraní si náhľadov) fotograf umožní klientovi jedno opätovné nafotenie domácho miláčika. Na prefotenie záberov si fotograf vyhradzuje právo pre vlastnú organizáciu fotenia (čas a hlavne miesto si vyberá fotograf tak, aby si zaistil čo najlepšie fotky).
Fotograf nezodpovedá za škody spôsobené zvieraťom počas fotenia (napr. dopravná nehoda pri fotení, zranenie zvieraťa v teréne, poškodenie techniky spôsobené zvieraťom). Fotograf sa zároveň zaväzuje skontrolovať okolie foteného miesta a vylúčiť možné riziká pre psa (priekopa za skalou na ktorej s abude fotiť, ružový ker kterého tŕne s amôžu psom zabodnúť do paciek, horúci piesok kde by si pes popálil vankúšiky apod.) aj majiteľa (pád z okraja brehu do jazierka apod.)
Fotograf má právo na zastavenie fotenia ak usúdi, že sa klient kvôli „peknej fotke“ správa ku psovi zle, bije ho, prípadne je agresívny. Fotograf má právo vyžadovať od majiteľa vodítko a náhubok v prípade, ak sa pes prejavuje agresívne, prípadne ustrašene a horzí útok zo strachu. V tako prípade je nutné takuto informáciu vopred podať fotografovi, aby si mohlo pripraviť vhodné vybavenie (pre ustráchane jedince, prípadne zvieratá z útulkov a množiarní využije fotograf dlhšie ohnisko, aby nenarušil komfortnú zónu zvieraťa).
Klient si môže na jedno fotenie skombinovat viacero balíčkov, pre viacero psov – počet balíčkov nie je limitovaný.

3. Výber a spracovanie fotografií
Fotograf odosiela náhľady zhotovených fotografií najneskôr do 3 pracovných dní od nafotenia. Fotograf si vyhradzuje právo v prípade potreby (rodina, zdravotný stav apod.) zaslať náhľady po vzájomnej dohode neskôr. Počet náhľadov nie je vopred stanovaný. Fotograf zasiela len kvalitné a ostro vyfotené zábery. Výnimkou sú vtipné momentky, ktoré ostávajú len jako milá spomienka, aj v prípade oblastnej neostrosti.
Fotografie sú zasielane prostredníctvom emailu v zipovanom formáte cez službu úschovna.cz. Všetky náhľady sú zmenšené do veľkosti vhodnej pre tlač bežných fotiek 9x13 cm a sú bez vodoznaku. Všetky náhľady ostávajú klientovi pre domáce použitie (tlač fotografií do albumu, na hrnček apod.). Po vzájomnej dohode je možné fotografie publikovať na portél Zonerama, kde budú v zaheslovanom albume, avšak tieto fotografi budú publikované s vodoznakom.
Klient si vyberá počet fotografií podľa vopred dohodnutého balíčku. Balíček je možné vymeniť za väčší, avšak nie za menší. Je tiež možné kedykoľvek dokúpiť ľubovoľný počet fotiek. Klient po výbere následne zasiela fotografovi len názvy daných fotiek (napr. DSC09752 apod.), nie printscreeny fotiek! Fotograf si vyhradzuje právo zmeniť po vzájomnej dohode výber fotiek, pokiaľ uzná z avhodné, že iná fotografia má pre klienta väčší prínos. Fotograf sám fotografie NEVYBERÁ.
Neupravené náhľady nie je povolené uverejňovať na internete ani v tlačených médiách, a to ani v prípade uvedenia autora. Výnimkou sú fotografie z balíčka „Foto prechádzka“, ktoré budú prevažne neupravené s malým podpisom v rohu fotky. Tento balíček je zámerne vystavený tak, aby sa fotografie neupravovali, ale boli voľne použiteľné v surovej podobe. Fotky v tomto balíčku sú dokumentárního charakteru.
Fotograf používa- vlastnú úpravu fotografií (orez, kompozícia, farebné tónovanie, svetelné úpravy apod.) podľa svojho štýlu a presvedčenia. Neimituje na vyžiadanie úpravy iných fotografov. Klient môže požiadať o špecifické úpravy ako je odretušovanie vodítka, alebo ruky majiteľa zo záberu, prípadne vytvorenie väčšieho výseku. Je však na posúdení fotografa, či bude s úpravou súhlasiť.
Fotograf môže vytvoriť niekoľko farebných fariácií, či výsekov jednej fotografie. Ďalšie takéto úpravy ne sú považované za fotky navyše. Jedná sa o úpravy fotografa, při kterých nevie zvoliť, ktorá je vhodnejšia, taks i ponchá všetky a všetky budú zaslané klientovi.
V prípade fotenia majiteľa so psom, fotograf nijak výrazne osoby neupravuje, ani nepredvádza rozsiahle retuše (nevyhladzuje pleť, nemení farbu vlasov, nezvýraznuje pery apod). Ľudí ponecháva čo najprirodzenejšie, bez väčších zásahov – výnimkou po dohode, je retušovanie čerstvých zranení, či dočasných zápalov na tvári apod. Nespokojnosť s vlastním vzhľadom nie je dôvod na reklamáciu.
Reklamácia fotografií musí byť oznámená najneskôr do 48 hodín od prevzatia fotografií.
Fotografie majú zodpovedajúcu kvalitu k určitej pozorovacej vzdialenosti. Prezeranie prípadných nedostatkov po zväčšení/priblížení fotografie, nie je dôvodom na reklamáciu.

4. Dodanie fotografií
Upravené fotografie sú klientovi dodané najneskôr do 10 pracovných dní (víkend sa nepovažuje za pracovný deň). Fotky vrhov sú dodávané čo najskôr.
Upravené fotografie sú ukladané vo formáte JPG/JPEG. Klient obdrží opäť v zip formáte cez úschovnu.cz 2 zložky s fotkami. Prvá obsahuje upravené fotografie, originálne veľké bez podpisu, pre osobné potřeby, jako je napr. tlač na obraz, polep auta apod. Druhá zložka obsahuje rovnaké fotografie, avšak v zmenšenom formáte vhodnom pre web, či sociálne siete. Po dohode je možné za príplatok pripraviť všetky fotografie aj v štvorcovom formáte pre Instagram. Všetky zmenšené fotografie určené pre web obsahujú podpis/vodoznak.

5. Platba
Poplatok za fotografie sa uhrádza na mieste hneď po nafotení, prípadne po dohode zaslaním na účet vopred. Pri nutnosti cestovať, je potrebné uhradiť rezervačný poplatok vo výške cestovného, alebo vo výške polovičnej ceny fotenia. Následne sa hodnota odpočíta při doplatení zvyšku po fotení.
Rezervačný poplatok prepadá v prospěch fotografa při zrušení fotenia v době kratšej jako 24 hodín před fotením. Rezerváciu je možné presunúť na náhradníka, ktorý sa fotenia zúčastní miesto pôvodného záujemcu.

6. Autorske právo fotografa
Autorské právo náleží FOTOGRAFOVI, aj po zakúpení fotografií/fotenia klientom.
Klient nemá právo ani po zakúpení fotografií/fotenia na ich voľné publikovanie. Bez súhlasu autora nemôže poskytnúť fotografie tretím stranám - do článkov, kníh, zborníkov na rôzne portály apod.
Klient NESMIE zaslať fotografie vyhotovené fotografkou Mgr. Luciou Drietomskou do tuzemských, ani zahraničných fotografických súťaží. Fotografie sú autorským a duševným vlastníctvom fotografa, preto ich nie je možné v súťažiach vydávať za svoje. Výnimku fotograf udeľuje súťaži na sociálnej sieti Facebook či Instagram v prípade že sa jedná o mini súťaž typu „Súťaž o titulku skupiny za najviac likov“, alebo „Súťaž o najkrajšieho psíka skupiny“. Do tohoto typu „súťaže“ je možné fotografiu prihlásiť, avšak s uverejnením mena fotografa. Fotografovi je nutné takúto účast na „súťaži“ vopred oznámiť.
Fotografka Mgr. Lucia Drietomská má neobmedzené právo pre používanie fotografií či grafík, pre svoje ľubovoľné účely – fotografické súťaže, publikácie v knihách a časopisoch a pod. Pokiaľ bude fotografia či grafika niekde publikovaná, môže byť o tom klient informovaný, avšak ďalej nemá na fotografie žiadne ďalšie nároky, a to ani voči tretím stranám (napr. vydavateľ, organizátor súťaže apod.). Publikovanie na sociálnych sieťach nie je vopred ohlásené a je len na fotografovi, či tento fakt oznámi klientovi.
V prípade výhry fotografie v súťaži (tuzemskej, alebo zahraničnej), nemá klient nárok na žiadnu časť výhry.
V prípade použitia fotografie v publikácií (časopis, noviny, kniha, online denníky apod.), nemá klient nárok na výtlačok zdarma. O použití fotografie bude informovaný, avšak bez nároku na voľný výtlačok. Výtlačok môže fotograf zabezpečiť za poplatok, alebo zadarmo, ako darček. V prípade použitia fotografie ako titulnej na obal knihy či časopisu, sa fotograf zaväzuje, že knihu zaobstará majiteľovi odfoteného modelu zadarmo, ako poďakovanie.
Pokiaľ si klient neželá fotografie nikde publikovať fotografom, musí túto skutočnosť fotografovi oznámiť písomne, ešte pred fotením. Po zaslaní upravených fotografií, budú v takom prípade z archívu autora definitívne zmazané.
Klient nesmie fotografie nijak ďalej upravovať, orezávať, otáčať, ani na ne pridávať filtre. Pri uverejnení na webe, či sociálnej sieti, nesmú byť fotky orezané tak, aby zmizol vodoznak/podpis.

7. Práva na používanie fotografií klientom
Zakúpením fotografií získa klient súkromné práva na ich užívanie. Súkromným právami na použiti esa označuje vytváranie výtlačkov fotografií v ľubovoľných veľkostiach, počtoch a materiálech pre SÚKROMNÉ použitie – obrazy domov, podložka pod myš vo vlastnej kancelárií, hrnčeky pre deti do škôlky a pod.
Fotografie nesmú byť použité vo fotografických súťažiach, ani publikované v tlačeneých publikáciach, či u tretích strán online.
Zakúpením fotografií získa klient právo okrem domáceho užitia, publikovať fotografie na internete, na svojich súkromných chovatelských weboch, či na sociálnych sieťach. Při online publikovaní fotografií sa klient zaväzuje použiť fotografie len na to určené = zmenšené pre potřeby webu s podpisom (fotky budú dodané v špecializovanej zložke).
Klient NEMÁ právo na komerčné využitie fotografií, pokiaľ nebude zakúpená licencia od autora pre komerčné využitie.